מאמרי

MountSinai1723

החינוך ליהדות בעת הזו

מי שרוכש ידע רב מבלי שהידע משפיע עליו, נקרא בשם הגנאי 'חמור נושא ספרים'. לימוד התורה צריך להיות מכוון אפוא אל התכלית: ללבן ולהוציא מתוכה את הדרך הנכונה לתיקון המעשים וליישור המידות...

לקריאה נוספת >>

WhatsApp Image 2024-03-12 at 02.26.29

גיוס חרדים לצה"ל

גיוס החרדים לצה"ל אינו אוקסימורון, נהפוך הוא - בצורה שבה יתאפשר גיוס חרדים, הוא מוכרח מטעמים של הגינות בסיסית. תידרש גמישות של הצבא, אך כשהגיוס יתממש עולם התורה יצא נשכר...

לקריאה נוספת >>

WhatsApp Image 2024-02-12 at 12.23.31

תנועת הצדיקות

עם שיבתנו לארץ ישראל, עלינו להסיר מעלינו את טומאת העוול והעקמומיות, ולשים במוקד עבודת ה' את ההליכה ביושר, הן במישור הפרטי והן במישור הציבורי ...

לקריאה נוספת >>

Sunbeam-castle

מהי חרדיות (מאמרי יסוד, חלק א')

ההתבדלות היא מאפיין חרדי בולט, עד שיש כאלו שרואים בה ערך מהותי בתפיסה החרדית. אלא שההתבדלות איננה אלא אמצעי לערך האמיתי והמוחלט של החרדיוּת - שמירת ההלכה. להתבדלות יש תפקיד חשוב, אבל היא איננה עיקרון על. עלינו לחנך את ילדינו בראש ובראשונה למחויבות והתמסרות מלאות לשמירת התורה והמצוות, וזאת מתוך עיסוק בשורשי המחויבות שלנו לתורה...

לקריאה נוספת >>

INTERLUDE IN THE KNESSET RESTAURANT DURING THE    FIRST SITTING OF THE FOURTH KNESSET. MEMBERS OF THE TORAH   FRONT GET TOGETHER.

חברי הכנסת מסיעת יהדות התורה יושבים במזנון הכנסת, ביום הראשון לכהונת הכנסת       הרביעית.

החרדים ומדינת ישראל (מאמרי יסוד, חלק ב')

למרות המאבק ההיסטורי בין החרדיוּת לבין הציונות, היחס אל המדינה היום חייב להתאים למציאות העדכנית. לא ניתן להתכחש לעובדה שהציבור החרדי נהנה ממוסדות המדינה ומשתתף בניהולה. אין צורך לאמץ תפיסת 'אתחלתא דגאולה' כדי להפנים את החובה לנהוג כשותפים הגונים בביתו המשותף של העם היהודי...

לקריאה נוספת >>

Wisinger-Florian_–_Falling_Leaves_2

הנשירה החרדית: לפתור את הבעיה מהשורש

המודעות הציבורית המבורכת לבעיית הנשירה צריכה להיות מופנית לא רק לנשירה הגלויה והבוטה, אלא גם לנשירה הסמויה. פתיחה וגיוון של אופני הלימוד ומבנה המסגרות החינוכיות יאפשר הכלה של כל בחור, על אופיו, תכונותיו ויכולותיו...

לקריאה נוספת >>

חיילים יהודים גרמניים בחגיגת חנוכה צבאית 1916

ההשתתפות במאמץ הלאומי היא כורח חינוכי

הרגשת הלב הפשוטה של כולנו כיהודים דוחקת בנו ליטול חלק במאמץ הלאומי בעת צרה. הנשיאה בעול, כל אחד בדרכו ובמקומו, היא גם אמירה חינוכית הכרחית כלפי הדור הצעיר...

לקריאה נוספת >>

Zydowska_Straz_Bezpieczenstwa_1831_(97887745)

מתגייסים למצוא פתרון

הדרך לשותפות בגיוס עוד לא נסללה באופן ראוי, אך יחד עם זאת, עלינו להבין שזו לא בעיה של הצבא בלבד אלא גם בעיה שלנו. אנחנו אזרחי המדינה ובחרנו להיות חלק ממנה. כל עוד אין לנו תוכנית מעשית לוותר על האזרחות או להגר מכאן, פתרון אתגר הנשיאה בנטל מוטל גם עלינו...

לקריאה נוספת >>

Édouard_Moyse_Sermon_dans_un_oratoire_israelite_1897

מעלת הבחירה

עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי שכל אדם יוכל לבטא את עמדותיו בחופשיות, ולהפנים כציבור שאחרת אנו מבטלים את הצלם־אלוקים שלו. כל שכן כאשר מדובר ברבנים ותלמידי חכמים...

לקריאה נוספת >>

צילום אריאל אוחנה

חזון החינוך החרדי

את נאום "חזון החינוך החרדי" המובא להלן, נשא הגר"ד לייבל שליט"א באירוע הצדעה לחברי קהילות 'אחוות תורה' בבית שמש ...

לקריאה נוספת >>

ז'אק אמיל אדואר ברנדון (1831–1897), בר־מצוה, שמן על לוח, 1865

מצוות לימוד תורה – מהותה וגדריה

קיימים שני חלקים במצוות לימוד תורה, השונים בעניינם זה מזה. חשוב להכיר את שניהם, ולהבין כיצד עלינו ליישם אותם בחיינו...

לקריאה נוספת >>

WhatsApp-Image-2023-08-17-at-11.13.48

השסע בין החרדים לשמאל: השבר ופתרונו

החיבור בין החרדים לימניות גורם נזק גדול. הוא מרחיק את שאר הציבור מהדת, והוא דוחק את הציבור המתון, המצוי במרכז, אל התפיסות של השמאל הקיצוני...

לקריאה נוספת >>

Edouard_Moyse_Le_grand_Sanhedrin_1868

הגיעה העת להתחדשות תורנית

כל קריאה להתחדשות יהודית ולפסיקת הלכה אקטואלית הלוקחת בחשבון את השינויים המתהווים מול עינינו, נתקלת מייד בחשדנות טבעית. האם הדובר הוא רפורמי? האם אין כוונתו לשינויים שסופם לבטל את היהדות המוכרת לנו? ...

לקריאה נוספת >>

Ferdinand_Brütt_Vor_den_Richtern

האם חכם לתמוך ברפורמה המשפטית?

חכמינו למדונו שחכם רואה את הנולד. אל לנו להניח לרצון הרגעי להעביר חוקים מסוימים לעוור את עינינו לעתיד, או להשכיח מאיתנו את חובתנו להאהיב שם שמים...

לקריאה נוספת >>

Shaul_and_David_by_Rembrandt

הדמוקרטיה והחרדים

אפילו המלוכה לפי התורה לא תיכון בלי הסכמה רחבה של העם. מה נוכל ללמוד מכך לימינו אנו?...

לקריאה נוספת >>

Screenshot_6

המדינה זה אנחנו

אי אפשר לפסוח על שתי הסעיפים. כשם שאנחנו חלק מהמדינה בחלוקת המשאבים ובעיצוב אופיה, כך עלינו ליטול חלק שווה גם בהנהגתה, בשגשוגה ובשמירה על בטחונה ...

לקריאה נוספת >>

Screenshot_5

לאן נעלמו החכמים במלחמת המכבים?

מי היו 'כהניך הקדושים' שתפסו את התפקיד המתבקש מחכמי הדור? מאמר תורני מיוחד לכבוד הימים ההם, בזמן הזה...

לקריאה נוספת >>

תיבת-נח

מיהו שבט לוי

וכי יעלה על הדעת שסך השעות שיוקדשו ללימוד תורה מצד מי שמתיימר לפרוק מעליו עול חשבונות הרבים, תהא נמוכה מסך השעות שמקדיש אדם עובד לפרנסתו?...

לקריאה נוספת >>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

בלב סוגיית הליבה

מה נורא כל כך בהחלטתה של קבוצה מסוימת לאפשר לילדים השכלה בסיסית שאין בה משום כפירה ח"ו, אלא אך ורק מתן כלים לפרנסה בכבוד בעתיד?...

לקריאה נוספת >>

Jewish_merchants

איש לפי מהללו

אלף פעמוני אזהרה צריכים לצלצל באזנינו כשקולנו נאלם מול דריסת ערכים שיטתית, אם מהצד השני ניצבים בעלי שררה שהכוח השחית אותם זה מכבר...

לקריאה נוספת >>

The Flight of the Prisoners (1)

סילוק השכינה בחורבן בית המקדש

כל זמן שהמקדש היה קיים, יכול היה האדם לחוות עונג, יופי, אסתטיקה, וכל הנאה אחרת, מתוך חיבור לאלוקות ואף ככלי להתקרבות לבורא, מכיוון שהחיבור הבלתי אמצעי היה חי ונוכח...

לקריאה נוספת >>

generations

ירידת הדורות

בפי הכל מורגלת ההנחה כי יורדים הם הדורות ירידה אחר ירידה. זו אינה אמירה זניחה. היא נוטלת חלק חשוב בעיצוב היהדות שלנו ויש לה השלכות רבות. שומה עלינו ללבן את מקורותיה ולהגדירה. האם הכרח הוא שהדורות ירדו? במה תלויה הירידה? על אלו תחומים היא חלה?...

לקריאה נוספת >>

יציאת מצרים – ייחוד ה' ודרך ה'

מתי נבחר עם ישראל להיות לעם, ומה עלינו ללמוד מכך?...

לקריאה נוספת >>

מה ליהודי ול'עד דלא ידע'?

התורה דורשת מהאדם לעמוד תמיד בצלילות דעתו. איך ניתן אם כן להסביר את מצוות ההשתכרות בפורים?...

לקריאה נוספת >>

אדני זהב, עצי שיטים – והשראת השכינה

מדוע עוסקת פרשת תרומה רבות כל כך בצד הגשמי של כינון המשכן?...

לקריאה נוספת >>

כניסת מנויים

כניסת מנויים