בחירה ישירה זה לא רע

שדה הקרב בו דהר הנגמ"ש של בן ישיבת סלבודקה, ניטש בין הסבא לביאליק. הבחירה שלי, מאה שנים מאוחר יותר, שונה בתכלית. לפיכך אין לי כל דרך להבין את הבחירה ההיא, על שני צדדיה

אור דרך הסדקים

כך מצאנו את עצמנו במעגל בזק בתוך המים, משתפים כל אחד במשהו שמח שקרה בחופשה ובמשהו אחד מאתגר או קשה. להפתעתנו הילדים זרמו ושיתפו כל אחד בענייניו

הערכים שלנו בסכנה!

מעבר למאבקי הכוח בין הצדדים והשאלה של עתיד הדמוקרטיה הישראלית, עלינו להתעניין בהתגוששות בין הרשויות בישראל מסיבה נוספת, יסודית ועיקרית יותר: שאלת הערכים

הדמוקרטיה והחרדים

אפילו המלוכה לפי התורה לא תיכון בלי הסכמה רחבה של העם. מה נוכל ללמוד מכך לימינו אנו?

כניסת מנויים

כניסת מנויים