אדני זהב, עצי שיטים – והשראת השכינה

מדוע עוסקת פרשת תרומה רבות כל כך בצד הגשמי של כינון המשכן?

אולי יעניין אותך גם

הקמת המשכן לפרטי פרטים, והציוויים הרבים על אופן בנייתו המדוקדקת, הם עיסוקה העיקרי של פרשת תרומה. אבל פסוק אחד בפרשה חורג ממערך הציוויים ועוסק במהות המשכן ובמטרה שלשמה הוא נבנה: "ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם". בפשטות: על ידי המקדש משרה ה' שכינתו בתוכם, בעם ישראל; שהרי: 'בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם'.

אמנם נראה כי מושג יסוד זה, השראת השכינה בישראל, לוקה בחוסר ביאור מהותי בדרך הפשט. מה פשר השראת השכינה בעם ישראל או במשכן? הלא, 'מלא כל הארץ כבודו' (ישעיהו ו) ואין מקום פנוי ממנו, איזו משמעות אם כן ישנה לקיומה של השכינה דוקא על בית המקדש או על עם ישראל. וכן יש להבין מהי משמעותה של העדר השכינה מישראל?

זאת ועוד, עצם העיסוק המתמשך באופן כינונו של המשכן העשוי מחומרים גשמיים אף הוא דורש את ביאורו. הלא, עבודת ה' היא פנימית במהותה ואיננה תלויה כלל בחפצים גשמיים, ואם כן, מדוע ישנו צורך להגשים את הקשר הייחודי של ישראל עם ה' דווקא דרך מבנה גשמי.

התשובה לכך היא שגם מהאדם המאמין בהבנתו בקיומו של השם בעולם – נדרשת פעולה פנימית עמוקה ועקבית: לחיות את חייו לאור ההכרה הזאת. שהרי גם אדם שיהיה משוכנע באופן מוחלט במציאות השם, עדיין לא בהכרח שהוא יפעל בכל מעשיו לאור השגתו זו בנוכחות ה' בעולם.

הקריאה למנויים בלבד

אולי יעניין אותך גם

מהי חרדיות (מאמרי יסוד, חלק א')

ההתבדלות היא מאפיין חרדי בולט, עד שיש כאלו שרואים בה ערך מהותי בתפיסה החרדית. אלא שההתבדלות איננה אלא אמצעי לערך האמיתי והמוחלט של החרדיוּת - שמירת ההלכה. להתבדלות יש תפקיד חשוב, אבל היא איננה עיקרון על. עלינו לחנך את ילדינו בראש ובראשונה למחויבות והתמסרות מלאות לשמירת התורה והמצוות, וזאת מתוך עיסוק בשורשי המחויבות שלנו לתורה

החרדים ומדינת ישראל (מאמרי יסוד, חלק ב')

למרות המאבק ההיסטורי בין החרדיוּת לבין הציונות, היחס אל המדינה היום חייב להתאים למציאות העדכנית. לא ניתן להתכחש לעובדה שהציבור החרדי נהנה ממוסדות המדינה ומשתתף בניהולה. אין צורך לאמץ תפיסת 'אתחלתא דגאולה' כדי להפנים את החובה לנהוג כשותפים הגונים בביתו המשותף של העם היהודי

הרב יהושוע פפר

רגע של עיון

מה תעשה מדינה ותנצח?

כפי ששאלת הפרנסה תלויה במידת ההשתדלות, כך גם ההצלחה בחזית המלחמה. הגמרא מלמדת אותנו שפעולה בדרכי הטבע היא תנאי יסודי להצלחה בכל המישורים

אהוד בן יהודה

זרם התודעה

אמונה וביטחון

מחשבות על טוב שיבוא ורע שנוכח, על מידת הביטחון השגויה וזו הנכונה, ועל שיחה על כוס קפה עם החזון איש

מעיין דוד

במחשבה שנייה

איך קרה שהרווארד נרדמה בשמירה

כריסטופר רופו, הפעיל השמרני שהוביל להתפטרותה של נשיאת אוניברסיטת הרווארד, גלוי תמיד באשר לאסטרטגיה שלו. מדוע יריביו האידיאולוגים נתפסים תמיד בלתי מוכנים?

עינת ישפה

פסיכולוגיה

אני להתנדבות וההתנדבות לי

שלל אפשרויות ההתנדבות שמקיפות אותנו מראשית המלחמה הן הזדמנות לסייע לאחרים אך לא פחות מכך גם להיטיב עם עצמנו

כניסת מנויים

כניסת מנויים