אדני זהב, עצי שיטים – והשראת השכינה

מדוע עוסקת פרשת תרומה רבות כל כך בצד הגשמי של כינון המשכן?

אולי יעניין אותך גם

הקמת המשכן לפרטי פרטים, והציוויים הרבים על אופן בנייתו המדוקדקת, הם עיסוקה העיקרי של פרשת תרומה. אבל פסוק אחד בפרשה חורג ממערך הציוויים ועוסק במהות המשכן ובמטרה שלשמה הוא נבנה: "ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם". בפשטות: על ידי המקדש משרה ה' שכינתו בתוכם, בעם ישראל; שהרי: 'בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם'.

אמנם נראה כי מושג יסוד זה, השראת השכינה בישראל, לוקה בחוסר ביאור מהותי בדרך הפשט. מה פשר השראת השכינה בעם ישראל או במשכן? הלא, 'מלא כל הארץ כבודו' (ישעיהו ו) ואין מקום פנוי ממנו, איזו משמעות אם כן ישנה לקיומה של השכינה דוקא על בית המקדש או על עם ישראל. וכן יש להבין מהי משמעותה של העדר השכינה מישראל?

זאת ועוד, עצם העיסוק המתמשך באופן כינונו של המשכן העשוי מחומרים גשמיים אף הוא דורש את ביאורו. הלא, עבודת ה' היא פנימית במהותה ואיננה תלויה כלל בחפצים גשמיים, ואם כן, מדוע ישנו צורך להגשים את הקשר הייחודי של ישראל עם ה' דווקא דרך מבנה גשמי.

התשובה לכך היא שגם מהאדם המאמין בהבנתו בקיומו של השם בעולם – נדרשת פעולה פנימית עמוקה ועקבית: לחיות את חייו לאור ההכרה הזאת. שהרי גם אדם שיהיה משוכנע באופן מוחלט במציאות השם, עדיין לא בהכרח שהוא יפעל בכל מעשיו לאור השגתו זו בנוכחות ה' בעולם.

הקריאה למנויים בלבד

אולי יעניין אותך גם

לקט, שכחה ופאה

יצירתה של סיגל מאור מבטאת תהליך סיזיפי המזכיר את המודל של ספירת העומר - הבונה עקב בצד אגודל, יום אחר יום ושבוע אחר שבוע, קומה במהלך הרוחני מפסח ועד שבועות

החינוך ליהדות בעת הזו

מי שרוכש ידע רב מבלי שהידע משפיע עליו, נקרא בשם הגנאי 'חמור נושא ספרים'. לימוד התורה צריך להיות מכוון אפוא אל התכלית: ללבן ולהוציא מתוכה את הדרך הנכונה לתיקון המעשים וליישור המידות

הרב יהושוע פפר

רגע של עיון

האנטישמיות החדשה והמרחב היהודי הרעיוני

טבח שמחת תורה עורר את החברה הישראלית לחשב מסלול מחדש. כמו המרחב הפיזי שלנו, הנבדל ונפרד בהכרח מזה של אומות העולם, כך המרחב הרעיוני שלנו חייב להיות נבדל. עליו להיות יהודי – מושתת ומבוסס על יסודות עצמאיים של העם היהודי

משה שפר

מגזין

ישיבות תיכוניות חרדיות: שילובים, ניגודים וחיבורים

לאחר עשור של צמיחה מואצת במספר הישיבות התיכוניות החרדיות, לראשונה הן מתאגדות ומשתפות פעולה. הכנס השנתי מבית האיגוד החדש חשף את הניגודים האידיאולוגיים והפרקטיים בין הישיבות השונות, אך גם אפיקים לשיתוף פעולה. משה שפר השתתף בכנס והביא את הקולות

נעם לב

לגדול עם תשובה

לגעת בכאב שלהם

אני מאמין שבלי קשר לדעתכם בסוגיית הגיוס, בעד או נגד או חלקית או מה שלא יהיה - אנחנו צריכים להתרגל לכאוב את כאב החיילים, הפצועים וההרוגים, כאב המשפחות, הכאב של עם ישראל

שונאים אותנו, כאן ושם

סיפורו של קומיקאי שכתב ספר רציני וכאוב, המהווה כתב אישום נוקב על אנטישמיות בשמאל הפרוגרסיבי בעולם, אך לא תורגם לעברית משום שהישראלים לא התחברו לניתוק שלו עצמו מישראל. ואז הגיע השביעי באוקטובר והפך לו את החיים

כניסת מנויים

כניסת מנויים