מאמרים מאת אוריאל שכטר

מחשבות בעקבות מיגו

כשבחוץ חלקים גדולים מהציבור הישראלי היו בתחושה של מתח, פסימיות ועימות - אני הייתי אינקובטור של אופטימיות, של עשייה ושל רצון בשיתוף פעולה

כניסת מנויים

כניסת מנויים