יציאת מצרים – ייחוד ה' ודרך ה'

מתי נבחר עם ישראל להיות לעם, ומה עלינו ללמוד מכך?

אולי יעניין אותך גם

תמיהה על משמעות יציאת מצרים

אנחנו מוכרחים להבין מהי משמעות יציאת מצרים עבורנו. הלא העבדות כבר אבדה מהעולם. ואם כן, מהו תוכן החגיגה המיוחדת של פסח. התשובה הפשוטה שעולה מאליה היא שחוגגים את היותנו עם ה'. אבל זו תשובה בעייתית מאד.

אם נתבונן מיהו העם שיצא ממצרים, התשובה תהיה לא פשוטה. מדובר בעם ששקוע במ"ט שערי טומאה. שמלאכי השרת אומרים עליו 'הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה'. אמנם הם עשו קרבן פסח, אבל גם הוא לא היה אלא אכילת זבח, ושימת הדם על המשקוף והמזוזות הייתה תוך איום שמי שלא יעשה כן יינגף במכת בכורות. לכן גם אם יש לראות בזה התקדמות מסוימת במצבם הרוחני של עם ישראל שמוכנים להזדהות כעם ה', עדיין רחוקים הם מלהיות במצב שאמונת ה' מושרשת בהם.

כך גם רואים בכל התהליך של ארבעים שנה במדבר. שוב ושוב ממרים הם את פי ה', מבקשים לשוב מצרימה, חוטאים בעגל. גם משנכנסו לארץ לא חדלו כמעט מלעבוד עבודה זרה, בתקופת השופטים ובתקופת המלכים.
יהיו שישיבו שבכל אופן מדובר על עם שיוצא כעת לקבל את התורה ויציאה מתוך מטרה כזו ודאי יש לחגוג אותה. אולם יש לזכור שגם מתן תורה עצמו היה כפוי עליהם כמבואר בחז"ל. ובכלל, אם כן הייתה עיקר החגיגה צריכה להיות בזמן מתן תורה…

הקריאה למנויים בלבד

אולי יעניין אותך גם

תנועת הצדיקות

עם שיבתנו לארץ ישראל, עלינו להסיר מעלינו את טומאת העוול והעקמומיות, ולשים במוקד עבודת ה' את ההליכה ביושר, הן במישור הפרטי והן במישור הציבורי

אהוד בן יהודה

זרם התודעה

שכר ועונש

איך אנחנו תופסים שכר ועונש, עד כמה הגיהנום שלנו מפחיד, ולמה גן העדן נראה משעמם עד מוות?

שולי אביטבול

רוחות העונה

שאוני בליבכן

החזון של שרה שנירר לחבר את הילדות והנערות לאוצרות הרוח היהודיים התגשם מעבר לציפיותי. מימוש החזון של שרה שנירר גם על נשים בשנות הבגרות ממתין לממשיכות של המורה הגדולה

עינת ישפה

פסיכולוגיה

למה דווקא עכשיו אין לי רעיון?

המוח שלנו נוטה לצמצם את היצירתיות ויכולות החשיבה בעיתות חירום. ביכולתינו להימנע מאימוץ דפוסים כאלה במצבי לחץ שגרתיים, על מנת להתמודד היטב עם המשימות שבפנינו

מדריך מעשי למתמודדים עם אתגרים נפשיים בשידוכים

בואו נדבר על חשיבות השיח הפתוח והכנות בנושא בריאות הנפש והשימוש בתרופות בין משודכים. בואו נתייחס לסטיגמה הקיימת בחברה והאתגר שבאיזון בין הצורך בפתיחות לבין הרצון להימנע מסטיגמות. שיתוף פתוח ואמיתי יהווה בסיס טוב לבניית מערכת יחסים בריאה בינינו

ילדי מפתח: הורים בעבודה, ילדים בבית

איך מתמודדים "ילדי מפתח" עם שהייה לבד בבית במשך שעות ארוכות, בזמן שההורים בעבודה? ואיך מתמודדים ההורים עם רגשות האשם, ועם האתגרים המעשיים? ורד בורנשטיין אספה קולות של הורים שמתמודדים עם המצב שהפך מחריג לנורמה, ושמעה גם את אלו שבחרו לשנות כיוון

כניסת מנויים

כניסת מנויים