יציאת מצרים – ייחוד ה' ודרך ה'

מתי נבחר עם ישראל להיות לעם, ומה עלינו ללמוד מכך?

אולי יעניין אותך גם

תמיהה על משמעות יציאת מצרים

אנחנו מוכרחים להבין מהי משמעות יציאת מצרים עבורנו. הלא העבדות כבר אבדה מהעולם. ואם כן, מהו תוכן החגיגה המיוחדת של פסח. התשובה הפשוטה שעולה מאליה היא שחוגגים את היותנו עם ה'. אבל זו תשובה בעייתית מאד.

אם נתבונן מיהו העם שיצא ממצרים, התשובה תהיה לא פשוטה. מדובר בעם ששקוע במ"ט שערי טומאה. שמלאכי השרת אומרים עליו 'הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה'. אמנם הם עשו קרבן פסח, אבל גם הוא לא היה אלא אכילת זבח, ושימת הדם על המשקוף והמזוזות הייתה תוך איום שמי שלא יעשה כן יינגף במכת בכורות. לכן גם אם יש לראות בזה התקדמות מסוימת במצבם הרוחני של עם ישראל שמוכנים להזדהות כעם ה', עדיין רחוקים הם מלהיות במצב שאמונת ה' מושרשת בהם.

כך גם רואים בכל התהליך של ארבעים שנה במדבר. שוב ושוב ממרים הם את פי ה', מבקשים לשוב מצרימה, חוטאים בעגל. גם משנכנסו לארץ לא חדלו כמעט מלעבוד עבודה זרה, בתקופת השופטים ובתקופת המלכים.
יהיו שישיבו שבכל אופן מדובר על עם שיוצא כעת לקבל את התורה ויציאה מתוך מטרה כזו ודאי יש לחגוג אותה. אולם יש לזכור שגם מתן תורה עצמו היה כפוי עליהם כמבואר בחז"ל. ובכלל, אם כן הייתה עיקר החגיגה צריכה להיות בזמן מתן תורה…

הקריאה למנויים בלבד

אולי יעניין אותך גם

לקט, שכחה ופאה

יצירתה של סיגל מאור מבטאת תהליך סיזיפי המזכיר את המודל של ספירת העומר - הבונה עקב בצד אגודל, יום אחר יום ושבוע אחר שבוע, קומה במהלך הרוחני מפסח ועד שבועות

החינוך ליהדות בעת הזו

מי שרוכש ידע רב מבלי שהידע משפיע עליו, נקרא בשם הגנאי 'חמור נושא ספרים'. לימוד התורה צריך להיות מכוון אפוא אל התכלית: ללבן ולהוציא מתוכה את הדרך הנכונה לתיקון המעשים וליישור המידות

הרב יהושוע פפר

רגע של עיון

האנטישמיות החדשה והמרחב היהודי הרעיוני

טבח שמחת תורה עורר את החברה הישראלית לחשב מסלול מחדש. כמו המרחב הפיזי שלנו, הנבדל ונפרד בהכרח מזה של אומות העולם, כך המרחב הרעיוני שלנו חייב להיות נבדל. עליו להיות יהודי – מושתת ומבוסס על יסודות עצמאיים של העם היהודי

משה שפר

מגזין

ישיבות תיכוניות חרדיות: שילובים, ניגודים וחיבורים

לאחר עשור של צמיחה מואצת במספר הישיבות התיכוניות החרדיות, לראשונה הן מתאגדות ומשתפות פעולה. הכנס השנתי מבית האיגוד החדש חשף את הניגודים האידיאולוגיים והפרקטיים בין הישיבות השונות, אך גם אפיקים לשיתוף פעולה. משה שפר השתתף בכנס והביא את הקולות

נעם לב

לגדול עם תשובה

לגעת בכאב שלהם

אני מאמין שבלי קשר לדעתכם בסוגיית הגיוס, בעד או נגד או חלקית או מה שלא יהיה - אנחנו צריכים להתרגל לכאוב את כאב החיילים, הפצועים וההרוגים, כאב המשפחות, הכאב של עם ישראל

שונאים אותנו, כאן ושם

סיפורו של קומיקאי שכתב ספר רציני וכאוב, המהווה כתב אישום נוקב על אנטישמיות בשמאל הפרוגרסיבי בעולם, אך לא תורגם לעברית משום שהישראלים לא התחברו לניתוק שלו עצמו מישראל. ואז הגיע השביעי באוקטובר והפך לו את החיים

כניסת מנויים

כניסת מנויים